Általános Szerződési Feltételek

 

 

Amennyiben Ön (továbbiakban Felhasználó) meglátogatja a Persolvo Kft. által üzemeltetett www.orszagosbazar.hu hirdetési portált (továbbiakban Portál), úgy egyúttal elfogadja a következő szerződési feltételeket.


A Portál jogosult a szerződést, üzemeltetési feltételeket bármikor  módosítani, a módosítást követően a szolgáltatás további használatával a Felhasználó részéről a szerződés módosításának elfogadását jelenti.
A Portál nem tesz közzé a 2008. évi XLVIII. törvény " a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egye korlátairól"  szóló  törvényben meghatározott tiltó hirdetéseket, reklámokat.

Ilyen adatok feltöltése tilos!        A törvény megtekinthető itt.
A Portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Portál nem vállal felelősséget a hirdetések pontosságáért " hitelességéért. 

2001.évi CVIII tv. "az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről."        A törvény megtekinthető itt.
Portálra mutató, más weboldalakon elhelyezett bannerek, linkek esetén a harmadik fél weboldalai nincsenek a Portál ellenőrzése alatt, ezért a Portál nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért hitelességéért, jogszerűségéért. A Portál nem vállal felelősséget azon további linkekért, amelyek ezeken a harmadik fél által üzemeltetett oldalakon találhatóak.
A Portál olyan nyilvános médium, ahol a Felhasználók szabadon hirdethetnek a megadott hirdetési kategóriákban.  A Felhasználó által a portálon közzétett adatokért, információért és a hirdetéséből adódó mindennemű következményért kizárólag a Felhasználó felelős. A Portál nem módosítja a hirdetéseket, azonban fenntartja a jogot, hogy elutasítsa, vagy törölje azokat a hirdetéseket, melyek közzétételét törvény tilt, vagy melyek a Portál üzletpolitikájával nem összeegyeztethető.
Amennyiben a Felhasználó a Portálra feladott hirdetésében hamis elérhetőségi adatokat ad meg, vagy valaki más nevében hirdet, úgy a Portál fenntartja a jogot a hirdetés törlésére, ill.  a Felhasználó által megadott adatok, beleértve az IP cím, átadására ügyben eljáró hatóságnak.
A Portálon lévő információk folyamatosan megújulnak. A Portál nem vállal felelősséget a már nem aktuális hirdetésekből eredő félreértésekért, károkért. Nem vállal felelősséget sem a Portálon lévő információk napra készen tartásáért, sem pedig annak elmulasztásáért.
A Portál nem garantálja, hogy a szolgáltatás zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a szolgáltatásban észlelt hibák kijavításra kerülnek. Továbbá nem garantálja, hogy az oldalon elérhető fájlok az oldalról letöltve vagy elektronikus levélben az oldalon keresztül továbbítva vírusmentesek, vagy nem tartalmaznak olyan más kódokat, melyek szennyező vagy romboló tulajdonsággal bírnak. A Felhasználó felelős az ezen ártalmas kódok gépére történő bejutásának megelőzéséért.
A Portál mindent megtesz, annak érdekében, hogy az oldal folyamatosan elérhető legyen minden Felhasználó felé, hogy a feltöltött hirdetések könnyen és áttekinthetően megjelenjenek, hogy az oldal vírusmentes legyen, hogy a Felhasználók a Portál felé támasztott igényüket, céljukat elérjék. 
A Portálon közzétett adatokat, képeket, szövegeket másolni csak a Portált üzemeltető engedélyével lehet.


 

 

                     Személyes információk, adatok kezelése


A Portál böngészése során előfordulhat, hogy a Felhasználónak személyes adatokat kell megadnia, például hirdetésfeladás esetén, vagy információ kérése során. Ezeket az adatokat egy online-űrlap kitöltésével adhatja meg. Ezeknek az űrlapoknak a kitöltése teljesen önkéntes, amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy megadja személyes adatait, úgy a Portál ezt kizárólag az űrlap kitöltésével elérni kívánt cél érdekében, a Felhasználó jóváhagyásával (Portál használatával, hirdetés feladással) használja fel. Ilyen adatok lehetnek a Felhasználó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe vagy egyéb adata. A Felhasználó a hirdetés feltöltésével (és egyes kategóriáknál a böngészéssel) hozzájárul az általa megadott email cím kezeléséhez, illetve az Országos Bazár  hírlevél, hírújság küldéséhez . Amennyiben a Felhasználó nem szeretne hírlevelet kapni, úgy szándékát jelezze  az orszagosbazar@orszagosbazar.hu címre küldött levélben, vagy az általa kapott  hírlevélben válassza a leiratkozás opciót!

 

A PORTÁL SZEMÉLYES ADATOKAT, EMAIL CÍMEKET SEMMI ESETRE SEM AD KI SEMMILYEN KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSNAK, HARMADIK SZEMÉLYNEK!


A Portál tisztában van a személyes adatok kezelésének fontosságával. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy adatai tovább tárolva legyenek, mint a kérés lezárulása, úgy igényét jelezze a Portál felé, és az adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó az adatainak törlését már a kérés során kezdeményezi, adatai a válaszadás után rögtön törlésre kerül a Portál adatbázisából. A Portál adatvédelmi eljárása megfelel a Data Protection Act 1998-as előírásainak.
A Felhasználó személyes adatainak kezelése megfelel az

1992.évi LXIII. törvény "a  személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról " szóló törvényben foglaltaknak.  A Portált használó, hirdetést feltöltő személy a fenti törvény 3.§ (1) bekezdés a, pontja alapján hozzájárul az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.             A törvény megtekinthető itt.

 


 

                               Ideiglenes fájlok használata

 

A Portál teljesen névtelenül böngészhető, a kiszolgáló nem tárol semmilyen információt a felhasználó identitásáról. A Portál nem használ cookie-kat, és semmilyen látogató követő rendszert, viszont a Portál szervere  eltárolja a Felhasználó IP címét, a statisztikai kimutatások céljából.
                                                                                       
Megfelelve a Data Protection Act 1998-nak, a Felhasználónak joga van  bármikor kérni az adatok törlését. Ezt megteheti e-mailben is, illetve jelezheti ezt a Portál felé az alábbi címeken is: 

 


                                           Ügyfélszolgálat

 

Persolvo Kft.

Budapest, I. ker. Attila u. 87 sz.
Tel./fax: 1/201-8036
E-mail: orszagosbazar@orszagosbazar.hu


 

Az Országos Bazár hirdető és közvetítő hálózat, mint  hirdető és közvetítő módszer, annak technikai,- jogi,- jutalékos,- ajánlási,- munkarendszere kizárólagosságot élvez, jogvédelem alatt áll. Ezek lemásolása, utánzása tilos, megszegői ellen büntetőjogi eljárás kezdeményezhető.